Trainingen

Onze trainingsaanpak

Het CVMT biedt trainingen aan die gericht zijn op mondelinge taalvaardigheid. Voor spreken, gesprekken voeren en luisteren vindt u bij ons trajecten voor leerkrachten en docenten binnen alle onderwijssectoren. Ons volledige trainingsaanbod wordt in aansluiting op het Referentiekader taal en de leerlijnen/eindtermen ontworpen.

Hoewel de trainingen starten vanuit het domein mondelinge taalvaardigheid, wordt altijd de samenhang met andere taaldomeinen (lezen/schrijven/taalverzorging) gezocht. Hierdoor creëren we daar waar mogelijk ruimte in het lesprogramma. Onze trainingsaanpak kan dus worden gezien als een verlichting in plaats van een verzwaring van de lespraktijk!

Onze wetenschappelijk onderbouwde trainingen zijn gericht op (nog) beter mondeling taalonderwijs en:

  • Het versterken van het didactisch handelen;
  • Het ontwerpen en implementeren van contextrijk lesmateriaal;
  • Het bevorderen van een doorlopende leerlijn;
  • Het bevorderen van een lerende cultuur.

Naast het standaardaanbod biedt het CVMT ook taaltrajecten aan die op aanvraag volledig op maat worden ontworpen en verzorgd.

Ons trainingsaanbod:

Laat ze maar spreken! – inspiratiesessie

Laat ze maar spreken! – verdiepingstraject

Laat ze maar gesprekken voeren! – inspiratiesessie

Laat ze maar gesprekken voeren! – verdiepingstraject

Laat ze maar luisteren! – inspiratiesessie

Laat ze maar luisteren! – verdiepingstraject

Overtuigend presenteren kun je (ze) leren!

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.