Laat ze maar gesprekken voeren! – inspiratiesessie

Ruimte voor gespreksvaardigheid in jouw lessen

Gesprekken voeren, een vaardigheid die van groot belang is voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij. Door met elkaar in gesprek te gaan kun je meningen en argumenten met elkaar delen en bijvoorbeeld gezamenlijk tot een oplossing komen.

Toch zien we maar al te vaak dat deze mondelinge taalvaardigheid in het onderwijs fragmentarisch wordt aangeboden. Veelal komt dit doordat de taalmethodes op dit gebied weinig houvast bieden, of omdat leerkrachten/docenten spreekopdrachten te tijdrovend vinden.

Dat kan en moet anders! Tijdens de inspiratiesessie Laat ze maar gesprekken voeren! kijken we naar de kansen en mogelijkheden voor de gespreksvaardigheid van jouw leerlingen/studenten. Welke vernieuwende didactische werkvormen zijn er en hoe sluiten deze eenvoudig aan op het lesprogramma en de doorlopende leerlijn? Maar ook: hoe kun je gespreksvaardigheid in samenhang met andere taaldomeinen (spreken, luisteren, lezen en schrijven) aanbieden en daar waar mogelijk ruimte in jouw lesprogramma creëren? Tijdens de inspiratiesessie Laat ze maar gesprekken voeren! gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen en meer!

Zoekt u meer de verdieping? Wij bieden ook een verdiepingstraject aan!

Aan het eind van deze inspiratiesessie kun je aan de hand van de theorie verschillende (vernieuwende!) didactische werkvormen gericht op gespreksvaardigheid toepassen binnen jouw lespraktijk. Daarnaast heb je kennis opgedaan over het inpassen van deze werkvormen in de doorlopende leerlijn.

De inspiratiesessie Laat ze maar gesprekken voeren! is geschikt voor leraren Nederlands en/of communicatie in het (speciaal) voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo. Daarnaast is deze training geschikt voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die taallessen verzorgen.

Deze training kan op aanvraag worden verzorgd voor leerkrachten van andere vakgebieden.

1 dagdeel, in overleg te plannen.

Meer weten?

Benieuwd wat deze training voor u of uw organisatie kan betekenen? We helpen u graag verder in een persoonlijk adviesgesprek.

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.