Over het CVMT

Waarom het CVMT?

Welkom bij het CVMT, een organisatie waarbij het bevorderen van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen en studenten centraal staat. Waarom? Wanneer leerlingen tijdens de lessen de ruimte krijgen om goed te leren spreken, gesprekken te voeren én te luisteren, dan kan dit een positieve bijdrage leveren aan het (leren) lezen en schrijven. Daarnaast kan een goede mondelinge taalontwikkeling van invloed zijn op de metacognitieve vaardigheden. Door leerlingen en studenten goed mondeling taalonderwijs te bieden, geef je ze handvatten mee die ze zowel binnen de schoolcontext als daarbuiten goed kunnen gebruiken. Mondelinge taalvaardigheid draagt in belangrijke mate bij aan schoolsucces en maatschappelijke successen: met goed mondeling taalonderwijs kun je dus (onderwijs)kansen creëren! 

Om deze beweging te ondersteunen of in gang te krijgen, bieden wij met een frisse blik op taalonderwijs trainingen aan. Dit doen wij voor vrijwel alle onderwijssectoren. Naast het bestaande trainingsaanbod denken we graag mee over nieuwe taaltrajecten.

Onze missie? Voor iedereen de beste kans om mondeling taalvaardiger te worden!

nicolette schaper

Ons logo

Het logo van het CVMT vertelt veel over ons. Het praatwolkje staat uiteraard voor het spreken en gesprekken voeren. Dit zijn bekende onderdelen in het curriculum van ieder onderwijsniveau. Maar het betekent meer dan dat. Het staat ook voor de gesprekken die wij met ú als opdrachtgever of cursist voeren. Wat zijn de wensen en verwachtingen? Hoe kan het traject of de taaltraining juist als een verlichting in plaats van een verzwaring op de bestaande lestaken worden ervaren? Om deze antwoorden te vertalen naar een concreet plan, zal er goed geluisterd moeten worden. Daar staan de ‘geluidsgolfjes’ of, met een beetje fantasie, het ‘abstracte oor’ in de bovenzijde van ons logo voor. Dat het begrijpend luisteren een taalvaardigheid is waar we binnen onze trainingen en trajecten aandacht aan besteden spreekt voor zich.

En de groene kleur van het logo? Groen staat symbool voor vertrouwen, groei en toekomst. Vertrouwen in goed mondeling taalonderwijs voor iedereen, dat is waar wij bij het CVMT voor staan!

cvmt logo

Het verhaal achter het CVMT

Verwondering ligt ten grondslag aan het ontstaan van het CVMT. Want als uit onderzoek is gebleken dat mondelinge taalvaardigheid van toegevoegde waarde kan zijn bij het (leren) lezen en schrijven, waarom doen we er in ons onderwijs dan relatief weinig mee? Waarom blijft het repertoire aan werkvormen rondom mondelinge taalontwikkeling vaak  beperkt tot het houden van een spreekbeurt, het voeren van een kringgesprek, het geven van een presentatie of het voeren van een debat? En waarom is het zicht op de doorlopende leerlijn vaak niet duidelijk? Op deze en andere vragen biedt het CVMT graag een antwoord. Onderwijskansen én maatschappelijke kansen bieden en vergroten; daar dragen wij graag ons steentje aan bij!

En de naam CVMT? Waarom het Centrum Voor Mondelinge Taalontwikkeling? Omdat bij ons het bevorderen van de mondelinge taalontwikkeling bij leerlingen en studenten centraal staat. Maar ook omdat we voor het samenstellen van het beste trainingsaanbod regelmatig samenwerken met experts uit ons netwerk. We bundelen graag de krachten in ons centrum. Spreekt deze werkwijze aan en wil je meewerken aan de missie van het CVMT? Laat het ons weten!

Nicolette Schaper Nicolette Schaper Nicolette Schaper

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.