Over het CVMT

Waarom het CVMT?

Welkom bij het CVMT! Wij zijn een organisatie waarbij het bevorderen van de mondelinge taalontwikkeling van leerlingen en studenten centraal staat. Waarom? Wanneer leerlingen de ruimte krijgen om goed te leren spreken, gesprekken te voeren én te luisteren, dan kan dit een positieve bijdrage leveren aan het (leren) lezen en schrijven. Daarnaast kan een goede mondelinge taalontwikkeling de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden bevorderen. Door leerlingen en studenten goed mondeling taalonderwijs te bieden, geef je ze handvatten mee die ze zowel binnen de schoolcontext als daarbuiten goed kunnen gebruiken. Mondelinge taalvaardigheid draagt in belangrijke mate bij aan schoolsucces en maatschappelijke successen; met goed mondeling taalonderwijs kun je dus (onderwijs)kansen creëren! 

Om deze beweging te ondersteunen of in gang te krijgen, bieden wij met een frisse blik op taalonderwijs trainingen aan. Dit doen wij voor vrijwel alle onderwijsorganisaties en sectoren (po/vo/mbo/hbo) die ons onderwijs rijk zijn. Naast het bestaande trainingsaanbod en de workshops, denken we graag mee over nieuwe taaltrajecten. Uiteraard verliezen wij de praktijk nooit uit het oog en staan wij letterlijk of figuurlijk naast de collega’s op de werkvloer.

Onze missie? Voor iedereen de beste kans om mondeling taalvaardiger te worden!

nicolette schaper

Ons logo

Het logo van het CVMT vertelt veel over ons. Het praatwolkje staat uiteraard voor het spreken en gesprekken voeren. Dit zijn bekende onderdelen in het curriculum van ieder onderwijsniveau. Maar het betekent meer dan dat. Het staat ook voor de gesprekken die wij met ú als opdrachtgever of cursist voeren. Wat zijn de wensen en verwachtingen? Hoe kan het traject of de taaltraining juist als een verlichting in plaats van een verzwaring op de bestaande lestaken worden ervaren? Om deze antwoorden te vertalen naar een concreet plan, zal er goed geluisterd moeten worden. Daar staan de ‘geluidsgolfjes’ of, met een beetje fantasie, het ‘abstracte oor’ in de bovenzijde van ons logo voor. Dat het begrijpend luisteren een taalvaardigheid is waar we binnen onze trainingen en trajecten aandacht aan besteden spreekt voor zich.

En de groene kleur van het logo? Groen staat symbool voor vertrouwen, groei en toekomst. Vertrouwen in goed mondeling taalonderwijs voor iedereen, dat is waar wij bij het CVMT voor staan!

cvmt logo

Het verhaal achter het CVMT

Verwondering ligt ten grondslag aan het ontstaan van het CVMT. Want als uit onderzoek is gebleken dat mondelinge taalvaardigheid van toegevoegde waarde kan zijn bij het (leren) lezen en schrijven, waarom doen we er in ons onderwijs dan relatief zo weinig mee? Waarom is het repertoire aan werkvormen rondom mondelinge taalontwikkeling vaak zo beperkt en fragmentarisch? Het houden van een spreekbeurt, het voeren van een kringgesprek, het geven van een presentatie en het debatteren lijken de meest voorkomende taaltaken op dit gebied. Dat moet toch anders kunnen?! En waarom is de doorlopende leerlijn voor mondelinge taalvaardigheid vaak niet duidelijk zichtbaar? Op deze en andere vragen vindt het CVMT graag het antwoord! Onderwijskansen én maatschappelijke kansen bieden en vergroten; daar dragen wij graag ons steentje aan bij!

En de naam CVMT? Waarom het Centrum Voor Mondelinge Taalontwikkeling? Omdat bij ons het bevorderen van de mondelinge taalontwikkeling bij leerlingen en studenten centraal staat. Maar ook omdat we voor het samenstellen van het beste trainingsaanbod regelmatig samenwerken met experts uit ons netwerk. We bundelen graag de krachten in ons centrum. Spreekt deze werkwijze aan en wil je meewerken aan de missie van het CVMT? Laat het ons weten!

Nicolette Schaper Nicolette Schaper Nicolette Schaper

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.