Laat ze maar luisteren! – verdiepingstraject

Ruimte voor en door luistervaardigheid in jouw lessen

Luisteren, het verstaan van wat de ander zegt (via gesproken taal of gebarentaal) en het begrijpen van een boodschap. Een vaardigheid die van groot belang is voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij.

Hoewel luisteren een essentieel onderdeel van mondelinge taalvaardigheid betreft, is het tegelijkertijd het ondergeschoven kindje. We doen er in ons onderwijs vaak pas écht iets mee op het moment dat er getoetst of geëxamineerd wordt.

Dat kan en moet anders! Tijdens het verdiepingstraject Laat ze maar luisteren! kijken we naar de kansen en mogelijkheden voor de luistervaardigheid van jouw leerlingen/studenten. Wat zegt de wetenschap over mondelinge taalvaardigheid? Welke vernieuwende didactische werkvormen zijn er en hoe sluiten deze eenvoudig aan op het lesprogramma en de doorlopende leerlijn? Maar ook: hoe ontwerp en implementeer je zelf contextrijk lesmateriaal? Tijdens het verdiepingstraject Laat ze maar luisteren! gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen en meer!

Door luistervaardigheid in samenhang met andere taaldomeinen (spreken, gesprekken voeren, lezen en schrijven) aan te bieden creëren we bovendien daar waar mogelijk ruimte in jouw lesprogramma. Deze training en aanpak kan dus worden gezien als een verlichting in plaats van verzwaring op jouw lespraktijk!

Deze training kan op aanvraag worden verzorgd voor leerkrachten van andere vakgebieden.

Aan het eind van het verdiepingstraject kun je aan de hand van de aangeboden theorie zelf contextrijk lesmateriaal voor luistervaardigheid ontwerpen en toepassen in jouw lespraktijk. Daarnaast kun je ruimte in jouw lessen creëren door luisteren in samenhang met andere taaldomeinen/vakken aan te bieden. Bovendien heb je kennis opgedaan over de implementatie van een doorlopende leerlijn.
Het verdiepingstraject Laat ze maar luisteren! is geschikt voor leraren Nederlands en/of communicatie in het (speciaal) voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo. Daarnaast is deze training geschikt voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die taallessen verzorgen.
3 dagdelen, in overleg te plannen

Meer weten?

Benieuwd wat deze training voor u of uw organisatie kan betekenen? We helpen u graag verder in een persoonlijk adviesgesprek.

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.