Laat ze maar spreken! – inspiratiesessie

Ruimte voor spreekvaardigheid in jouw lessen

Spreken, een vaardigheid die van groot belang is voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij. Door gesproken taal kun je verwoorden wat je bedoelt en kun je deelnemen aan gesprekken. Toch zien we maar al te vaak dat deze mondelinge taalvaardigheid in de lessen fragmentarisch wordt aangeboden. Veelal komt dit doordat de taalmethodes op dit gebied weinig houvast bieden, of omdat leerkrachten/docenten spreekopdrachten te tijdrovend vinden.

Dat kan en moet anders! Tijdens de inspiratiesessie Laat ze maar spreken! kijken we naar de kansen en mogelijkheden voor de spreekvaardigheid van jouw leerlingen/studenten. Welke vernieuwende didactische werkvormen zijn er en hoe sluiten deze eenvoudig aan op het lesprogramma en de doorlopende leerlijn? Maar ook: hoe kun je spreekvaardigheid in samenhang met andere taaldomeinen (luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven) aanbieden en daar waar mogelijk ruimte in jouw lesprogramma creëren? Tijdens de inspiratiesessie Laat ze maar spreken! gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen en meer!

Zoekt u meer de verdieping? Wij bieden ook een verdiepingstraject aan!

Aan het eind van deze inspiratiesessie kun je aan de hand van de theorie verschillende (vernieuwende!) didactische werkvormen gericht op spreekvaardigheid toepassen binnen jouw lespraktijk. Daarnaast heb je kennis opgedaan over het inpassen van deze werkvormen in de doorlopende leerlijn.

De inspiratiesessie Laat ze maar spreken! is geschikt voor leraren Nederlands en/of communicatie in het (speciaal) voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo. Daarnaast is deze training geschikt voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die taallessen verzorgen.

Deze training kan op aanvraag worden verzorgd voor leerkrachten van andere vakgebieden.

1 dagdeel, in overleg te plannen

Meer weten?

Benieuwd wat deze training voor u of uw organisatie kan betekenen? We helpen u graag verder in een persoonlijk adviesgesprek.

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.