Laat ze maar spreken! – verdiepingstraject

Ruimte voor en door spreekvaardigheid in jouw lessen

Spreken, een vaardigheid die van groot belang is voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij. Door gesproken taal kun je verwoorden wat je bedoelt en kun je deelnemen aan gesprekken. Toch zien we maar al te vaak dat deze mondelinge taalvaardigheid in de lessen fragmentarisch wordt aangeboden. Veelal komt dit doordat de taalmethodes op dit gebied weinig houvast bieden, of omdat leerkrachten/docenten spreekopdrachten te tijdrovend vinden.

Dat kan en moet anders! Tijdens het verdiepingstraject Laat ze maar spreken! kijken we naar de kansen en mogelijkheden voor de spreekvaardigheid van jouw leerlingen/studenten. Wat zegt de wetenschap over spreekvaardigheid? Welke vernieuwende didactische werkvormen zijn er en hoe sluiten deze eenvoudig aan op het lesprogramma en de doorlopende leerlijn? Maar ook: hoe ontwerp en implementeer je zelf contextrijk lesmateriaal? Tijdens het verdiepingstraject Laat ze maar spreken! gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen en meer!

Door spreekvaardigheid in samenhang met andere taaldomeinen (luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven) aan te bieden creëren we bovendien daar waar mogelijk ruimte in jouw lesprogramma. Deze training en aanpak kan dus worden gezien als een verlichting in plaats van verzwaring op jouw lespraktijk!

Wilt u eerst kennismaken met dit onderwerp? Wij bieden ook een inspiratiesessie aan!

Aan het eind van het verdiepingstraject kun je aan de hand van de aangeboden theorie zelf contextrijk lesmateriaal voor spreekvaardigheid ontwerpen en toepassen in jouw lespraktijk. Daarnaast kun je ruimte in jouw lessen creëren door spreken in samenhang met andere taaldomeinen/vakken aan te bieden. Bovendien heb je kennis opgedaan over de implementatie van een doorlopende leerlijn.

Het verdiepingstraject Laat ze maar spreken! is geschikt voor leraren Nederlands en/of communicatie in het (speciaal) voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo. Daarnaast is deze training geschikt voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die taallessen verzorgen.

Deze training kan op aanvraag worden verzorgd voor leerkrachten van andere vakgebieden.

3 dagdelen, in overleg te plannen.

Meer weten?

Benieuwd wat deze training voor u of uw organisatie kan betekenen? We helpen u graag verder in een persoonlijk adviesgesprek.

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.