Laat ze maar gesprekken voeren!

Ruimte voor gespreksvaardigheid in jouw lessen

Gesprekken voeren, een vaardigheid die van groot belang is voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij. Door gesprekken met elkaar te voeren, kun je elkaar (leren) begrijpen. Toch zien we maar al te vaak dat deze mondelinge taalvaardigheid in de lessen fragmentarisch wordt aangeboden. Veelal komt dit doordat de taalmethodes op dit gebied weinig houvast bieden, of omdat leerkrachten/docenten gespreksopdrachten te tijdrovend vinden.

Dat kan en moet anders! Tijdens de training Laat ze maar gesprekken voeren! kijken we naar de kansen en mogelijkheden voor de gespreksvaardigheid van jouw leerlingen/studenten. Door middel van vernieuwende didactische werkvormen die aansluiten op jouw lesprogramma/het curriculum werken we aan de doorlopende leerlijn. Door gespreksvaardigheid in samenhang met andere taaldomeinen (spreken, luisteren, lezen en schrijven) aan te bieden creëren we bovendien daar waar mogelijk ruimte in jouw lesprogramma. Deze training en aanpak kan dus worden gezien als een verlichting in plaats van verzwaring op jouw lespraktijk!

Er zijn twee varianten:

Geen trainingen gevonden

Contact met het CVMT

Wilt u meer informatie over de diensten van het CVMT? Stel gerust uw vraag.